optiCData

 des de 1995, Duplicació de CD i DVD amb Segell Discogràfic Independent. e-mail: info@opticdata.cat

Principal ] [ DUPLICACIÓ ] DISCOGRÀFICA ] DOCUMENTS ] PACKAGING ] ARTWORK ] EMPRESA ]  català CAT  español ESP

 

Serveis de Duplicació de CD i DVD

Duplicació de CD Duplicació de DVD
CD-R Kodak DVD-R genérico

 

SECCIÓ DE MÀSTERING
Aquesta fase inclou cinc activitats bàsicament:

 • Comprovar les característiques del suport que se'ns faciliti: durada, freqüències de mostreig, nivells de senyal, nivell de soroll, subcodis (UPC, EAN, PQ, copy prohibit, ISRC, índex...), acarar la llista de reproducció.
 • Comprovar l' integritat del master: verificar amb equips analitzadors especials que el suport no presenti errors com ara drops, nivell de jitter, interpolació de bits, BLER. El efecto JITTER observado en un osciloscopio
 • Recuperar adientment la informació d' àudio registrada en el suport: per això emprarem equips d' última generació en detecció d'errors, i fins i tot, segons el tipus de suport, digitalització A/D (analògica a digital) amb convertidors DELTA-SYGMA, domini digital integral de fins a 24 bits.
 • Realitzar el tractament, processat o transformació adient del material tenint en compte les seves instruccions i incorporar característiques i ubicació de codis, subcodis, cross-fading, fades, índex, ISRC, etc. Generalment, s'enregistra un disc de prova que es lliura al client perquè en verifiqui els canvis introduïts i la integritat de l'enregistrament final, i un cop donat el seu vist i plau passem a la secció de DUPLICACIÓ AUTOMATITZADA
 • Es recupera el material gràfic i s'hi observen les indicacions del responsable artístic o de maquetació respecte al contingut dels booklets, inlay, portades, superfície del disc i d'altres. Un cop verificat que s' ajusten als requisits de l' impressor, en cada cas, es realitza una prova d' impressió final i es lliura el material sobre paper a Arts Gràfiques i el disseny del disc a DUPLICACIÓ AUTOMATITZADA.

DUPLICACIÓ AUTOMATITZADA
En aquesta secció s'hi realitza tot el procés del copiat i acabat que inclouria:

 • la selecció adient i el corresponent control de qualitat de la partida de discs que comprendrà la duplicació.

 • Impressió per mitjans automatitzats

 • l'enregistrament amb equips totalment robotitzats i l' ús de les velocitats d'enregistrament adients i de calibratge d' OPC. Segons el tipus de disc a generar s' emprarà la velocitat més adient. Per a DADES les velocitats són majors que per a ÀUDIO per exemple.

 • el test aleatori dels discs ja gravats

 

SECCIÓ DE MANIPULACIÓ

 • inserció de booklets, inlay i discs en les seves respectives capses jewel box (fins i tot sobres de cartró)

CD-R en blanco en estuche jewel box

 • encel.lofanat a màquina dels estoigs tradicionals o precintat per retractil.lat en PVC per a la resta d' estoigs (confort pack, slim, etc.)

 • empaquetament dels discs pel seu enviament per transportistes per lliuraments en 24 hores en paquets individuals de 50, 100 o 200 discs, convenientment embalats amb un pes aproximat de 9,6 kg. (per 100 discs + jewel box + booklet + inlay + cartrons de separació)

NOTA: la impressió dels discs o l' encàrrec de material gràfic a impremta és totalment opcional, segons les seves necessitats. Fins i tot podem inserir el material gràfic que Vos. ens faciliti (complint els requisits tècnics).
Els terminis aproximats de lliurament poden ser de 2 a 3 dies (lectius) per a quantitats de 100 a 300 discs respectivament, sempre que es lliurin al mateix temps el MASTER, els elements gràfics, imatges i proves d' impressió que hauran de dur els discs i el suport MASTER no presenti errors; de 6 a 9 dies (lectius) per 500 CD's o superior

Pot oscil.lar a més o menys dies en funció de les nostres capacitats d'organització , o per aspectes inherents al producte final. 
Producció de vinil
discos de vinilo
 
© 2019 OPTICDATA, S.R.L.U. Badalona (BARCELONA) All rights reserved. AVIS LEGAL Pàgina revisada el: 17/01/2019
              Fem servir cookies per analitzar el trànsit. La seva adreça IP es comparteix amb Google per generar estadístiques d'ús.